Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022.

Gradska skupština Grada Zagreba donijela je na 7. sjednici, 27. siječnja 2022. Akcijski plan Grada Zagreba za integraciju tražitelja međunarodne zaštite i osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita za 2022. godinu. Grad Zagreb prva je jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u Republici Hrvatskoj koja je donijela ovakav dokument.

Donošenje Akcijskog plana aktivnost je projekta CONNECTION (CONNEcting Cities Towards Integration actiON) čiji je nositelj mreža gradova EUROCITIES, a partneri su 14 europskih gradova i organizacija MigrationWork. Projekt je financiran sredstvima EU iz Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF), a Gradu Zagrebu su u okviru Projekta osigurana sredstva za provedbu Akcijskog plana.

grb-zg-og